На 15 май в Технически университет – София проведохме тристранна среща между АК Електрик АД, Стопанския факултет и четири средни училища от област Перник. В срещата участваха инж. Емил Николов, изпълнителен директор на АК Електрик АД, Филип Витанов, мениджър човешки ресурси, Зорница Николова, главен счетоводител и Андреа Лазарова, мениджър на „Академия Електрик“, професор Йорданка Ангелова, Декан на Стопанския факултет, заместник декани, преподаватели, директори на средните училища.

Дефинирахме бъдещите форми на сътрудничество между бизнеса, средното и висшето образование: Повишаване на квалификацията на преподавателите от средните училища, чрез обучение в Стопански факултет; Провеждане на тематични открити уроци от преподаватели на ТУ в средните училища; Обучение на мениджъри на Електрик в Стопанския факултет; Бакалавърски и магистърски програми за служители на АК Електрик АД; Студентски практики в АК Електрик АД и други.

Срещата завърши с подписването на Меморандум за сътрудничество между инж. Емил Николов и проф. Йорданка Ангелова. Двамата изразиха своята увереност в успешното изпълнение на бъдещите ни проекти.

Екипът на АК Електрик АД сме сигурни в успеха на тази инициатива, защото „НИЕ СМЕ НАДЕЖДНИ“!