Механично сглобяване

Очертаване, пробиване и сглобяване на метални панели и елементи. Сглобяване на сложни метални конструкции.