Проектиране на електрически табла

Проектирането на електрически табла и компоненти се извършва на базата на клиентските изисквания, международните IEC стандарти и стандартите по качество. Използваните софтуери за проектиране са: – EPLAN Electric P8 – AutoCAD Electrical Материалите и апаратурата, използвани в проектите са на световни лидери в електроиндустрията, което гарантира качеството и недеждността на крайното изделие.