Заваряване

Ръчно заваряване: 1) Процес 141 – ВИГ (електродъгово заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда) на: o Нелегирани стомани o Неръждясващи стомани o Алуминиеви сплави o Титан и титанови сплави Полумеханизирано заваряване: 2) Процес 131 – МИГ (електродъгово заваряване с топящ се електрод в защитна среда от инертен газ o Алуминиеви сплави 3) Процес 135 – МАГ – (електродъгово заваряване с топящ се електрод в защитна среда от активен газ) на: o Нелегирани стомани o Неръждясващи стомани 4) Процес 138 – МАГ (електродъгово заваряване с тръбен тел с пълнеж от метален прах) на: o Нелегирани стомани 5) Процес 21 – Точково (точково електросъпротивително заваряване) o Нелегирани стомани o Неръждясващи стомани o Алуминиеви сплави 6) Процес 23 – Релефно (електросъпротивително заваряване) на: o Неръждясващи стомани o Нелегирани стомани 7) Процес 786 – Електродъгово заваряване на шпилки с кондензаторен разряд и запалване чрез допиране на: o Нелегирани стомани към помеднени шпилки до размер М8х40 o Неръждясващи стомани към неръждясващи шпилки до М8х40 o Алуминиеви сплави към алуминиеви шпилки до М8х40 8) Процес 783 – Електродъгово заваряване на шпилки с керамичен пръстен или защитен газ на: o Нелегирани стомани към шпилки от нелегирана стомана. 9) Процес 52 – Лазерно заваряване на o неръждясващи стомани o алуминиеви сплави