Мокро боядисване

Конвенционалното или още мокро боядисване представлява нанасяне на течни бои върху металните изделия. Това става като течната боя се диспергира във вид на фини капки, които се насочват към боядисваната повърхност и полепват към нея с получаване на цялостен слой. Разполагаме с машини за безвъздушно нанасяне на лидерите в бранша Graco, както и с напълно оборудвани, отопляеми бояджийски камери, най-голямата от които е с размер 4.50 х 3.50 х 4 м Работим с качествени грундове и бои, в зависимост от изиксванията на клиентите, като покриваме най-високите изисквания за степен на антикорозионна защита.