Шлайфане и полиране на метал

Шлайфанерто на метали е обработващ процес, при който се използват твърди абразивни частици с различни големини и гъстота като режеща среда, за да се постигне гладкост и точност на заготовката или даден детайл по предварително зададени изисквания. При него могат да се отстраняват различни несъвършенства, получени при други методи на обработка, като остатъци от заваръчни шевове, драскотини и други видове грапавини. Полирането на метали е вид много финно повърхностно шлайфане, като при него се осъществават едновременно и химични и термични процеси, с помощта на много финни абразиви и полиращи пасти.