Проектиране на електрически табла по задание на клиента. Проектирането се извършва със специализиран за целта софтуер от нашите инженери.