Електротехник

Град: Радомир

Работно време: Пълно

Изисквания

Да притежавате средно специално или висше техническо образование по специалностите"Електротехника"/"Електроника"/"Автоматизация".
Професионален опит в поддръжката на машини, апарати и оборудване поне 2 г.

Отговорности

Осигурява безаварийна и надеждна работа на машините, механооборудването и съоръжения.
Изготвя графици за провеждане на технически прегледи и профилактика.
Отговаря за техническото състояние и поддръжката на апаратурата, производственото и друго оборудване, за своевременното локализиране и отстраняване на възникнали повреди и последиците от тях.
Осъществява контрол за правилната експлоатация на оборудването, своевременно смазване и извършване на превантивна дейност, за недопускане на аварии.

Предложение

Предизвикателна работа в приятна и достойна работна среда.
Изключително мотивиращо възнаграждение.
Поемане на разходите за пътуване до работното място.
Участие в професионални и мотивационни обучения.
Ежемесечни ваучери за храна 200 лева и допълнително здравно застраховане.

Кандидатствай сега