Мениджър ЗБУТ и опазване на околната среда

„АК Електрик“ АД е дъщерно дружество на AQ GROUP AB (Швеция), който е световен производител на компоненти и системи за индустриални клиенти с високи изисквания. Опита и знанията, които придобихме от работата си в AQ GROUP AB, ни даде увереността да проектираме и произвеждаме електрически табла и компоненти, да асемблираме продукти и да предлагаме ефективни ценови решения за взискателни индустриални клиенти. В нашият свят, качество, ефективност и прецизност на доставката, вървят ръка за ръка.

Във връзка с развитието на нашата компания в областта на „зелените инвестиции“ и стремежа ни към устойчиво зелено поведение, търсим квалифициран „Мениджър ЗБУТ и опазване на околната среда“.

Град: Перник

Работно време: Пълно

Изисквания

Висше образование.


Отлични технически познания и практически опит в производствено предприятие.


Висока компютърна грамотност и свободно владеене на английски език.


Професионална ориентация към резултатите.


Добри умения за работа в екип.


Умения за създаване на организация.


Отлични комуникативни умения.

Отговорности

Поддържането на системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд на компанията.


Мониторинг на компонентите на околната среда.

Управление на отпадъците.


Оценка на съответствието с приложимите законови и други изисквания по ОС, мониторинг и контрол.

Предложение

Предизвикателна работа в приятна и достойна работна среда.


Мотивиращо възнаграждение, ваучери за храна, здравно застраховане, поемане на разходи за транспорт.


Участие в професионални и мотивационни обучения.


Възможност за професионално и кариерно развитие.

Кандидатствай сега