Продуктов инженер

Град: Радомир

Работно време: Пълно

Изисквания

Висше техническо образование, специалност "Машинен инженер".
Отлични технически познания и практически опит в работата с техническа документация.
Професионален опит поне 5 г. като машинен инженер в сродна среда.
Висока компютърна грамотност и знания за работа с ERP.
Професионална ориентация към резултатите.
Добри умения за работа в екип.
Способност за планиране и за работа под напрежение и спазване на срокове.
Писмено и говоримо владеене на английски език.
Отлични комуникативни и презентационни умения.

Отговорности

Ще организирате технологичната дейност на производството: технологични документи, работни инструкции, производствени норми, работни потоци и др.
Ще осъществявате контрол по спазването на технологията на работа в производството.
Ще отговаряте за непрекъснатото подобряване на производството, чрез стандартизиране на процесите и за подобряване на качеството, чрез сътрудничество със специалистите по качество.
Ще участвате в разработването и внедряването на нови процеси.
Ще анализирате и оптимизирате разходите за суровини, материали и енергия.
Ще осъществявате активна подкрепа в процеса на обучение на производствените екипи.
Ще администрирате процесите с ERP.

Предложение

Предизвикателна работа в приятна и достойна работна среда.
Мотивиращо възнаграждение. Ваучери за храна. Допълнително здравно застраховане.
Участие в професионални и мотивационни обучения.
Възможност за професионално и кариерно развитие

Кандидатствай сега