Специалист доставки

„АК Електрик“ АД е дъщерно дружество на AQ GROUP AB (Швеция), който е световен производител на компоненти и системи за индустриални клиенти с високи изисквания. Опита и знанията, които придобихме от работата си в AQ GROUP AB, ни даде увереността да проектираме и произвеждаме електрически табла и компоненти, да асемблираме продукти и да предлагаме ефективни ценови решения за взискателни индустриални клиенти. В нашият свят, качество, ефективност и прецизност на доставката, вървят ръка за ръка.

Град: Радомир

Работно време: Пълно

Изисквания

Висше образование и опит в сферата на доставките поне 2 г.

Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо.


Отлични умения за устна и писмена комуникация.


Висока компютърна грамотност: MS Office, ERP.


Много добри умения за планиране.

Отговорности

Събира, анализира и обобщава заявките за материали от производствените звена.


Намира и закупува най-добрите материали на най-добрата цена от най-надежните доставчици.


Администрира поръчките за материали в ERP.


Извършва ежедневен мониторинг на статуса на поръчаните материали и контролира изпълнението на доставките, съгласно договорените срокове и условия.


Консолидира заявките за материали така, че да получи максимална отстъпка от доставчиците.


Осигурява процесите по доставка така, че материалите да бъдат доставени точно на време.


Поддържа база данни в ERP, относно материалите, цените и доставчиците.


Проучва и търси нови и алтернативни доставчици на материали.


Предложение

Предизвикателна работа в приятна и достойна работна среда.


Мотивиращо възнаграждение, ваучери за храна, здравно застраховане, поемане на разходи за транспорт.


Участие в професионални и мотивационни обучения.


Възможност за професионално и кариерно развитие.

Кандидатствай сега