Измерване в лаборатория

Измерване в лаборатория

I. Проверка спрямо 3D модел или чертеж на метални и пластмасови детайли Измерване с прецизни 3D измервателни машини1.1. Faro Arm – за детайли с габарити до 1500мм;1.2. AICON Move Inspect XR8 – за детайли с габарити до 8000мм Цифрови шублери и ъгломери Нашите клиенти...
Прахово боядисване

Прахово боядисване

Автоматична линия за електро-статично боядисване. Максимални габарити на детайлите: L=3000, H=1500, W= 800мм. Предварителна подготовка с химия на Chemetall...