Оператор на машина (лазер)
„АК Електрик“ АД е дъщерно дружество на AQ GROUP AB (Швеция), който е световен производител на компоненти и системи за индустриални клиенти с високи изисквания. Опита и знанията, които придобихме от работата си в AQ GROUP AB, ни даде увереността да проектираме и произвеждаме електрически табла и компоненти, да асемблираме продукти и да предлагаме ефективни ценови решения за взискателни индустриални клиенти. В нашият свят, качество, ефективност и прецизност на доставката, вървят ръка за ръка. Във връзка с развитието на нашият производствен екип, търсим отговорен настройчик на лазер, който да допринася за развитието на нашата компания.
Отговорности
* Ще извършвате работата на лазер машина с ЦПУ в точно определен срок. * Ще отговаряте за количеството и качеството на произведената продукция. * Ще отговаряте за поддръжката на поверената Ви машина в изправно състояние. * Ще администрирате процесите с ERP.
Изисквания
* Средно техническо образование. * Отлични технически познания и практически опит в работата с техническа документация. * Професионален опит поне 3 г. в сродна среда. * Добра компютърна грамотност и знания за работа с машини с ЦПУ и ЕRP системи. * Професионална ориентация към резултатите. * Добри умения за работа в екип и готовност за работа на двусменен режим. * Умения за ориентация към детайлите.
Нашето предложение:
* Предизвикателна работа в приятна и достойна работна среда. * Мотивиращо възнаграждение. Бонуси. Ваучери за храна * Допълнително здравно застраховане. * Поемане на разходите за гориво от населено място извън град Радомир.

Ако решите, че Вие сте подходящият кандидат, изпратете ни професионалната си автобиография.