„АК Електрик“ АД, Радомир е част от глобалната шведска компания AQ Group AB. Ние сме един от лидерите в проектирането и производството на електрически табла и сложни метални компоненти за индустриални клиенти с високи изисквания. Производствените ни мощности са разположени на площ от 50 000 кв.м. в локации Радомир, Перник и Кюстендил и в компанията работят над 1100 работници и служители.

Фундаментът на нашето развитие са нашите ценности:

  • Клиентите са на първо място
  • Това, което правим е да добавяме стойност за клиента
  • Ние сме предприемачи
  • Използваме най-рентабилния начин, за да изпълним изискванията на нашите клиенти
  • Отнасяме се към другите така, както искаме да се отнасят към нас
Ние успяваме да изградим дългосрочни взаимоотношения с нашите партньори и осигуряваме на клиентите си ефективни решения. „АК Електрик“ АД не притежава изключителни патенти, но разчита на възможно най-добрия екип. За да имаме този екип, ние сме сме честни, открити, бдителни, притежаваме кураж, осигуряваме обратна връзка и приветстваме противоположното мнение. Обучаваме се, независимо на каква възраст сме и от колко години сме в компанията. Като социално отговорна фирма, работим заедно с училищата в Радомир и в Перник, за да развиваме професионалните умения на учениците в областта на електротехниката, логистиката и администрацията.
В компанията работят висококвалифицирани инженери и електромонтьори, сертифицирани електрозаварчици, настройчици на CNC металообработващи машини, програмисти на заваръчни роботи, ръководители на проекти, инженери качество, инженер конструктори и др.
Нашите клиенти са в областта на автоматизацията, системните продукти, медицинската индустрия, влаковата индустрия, хранителната индустрия и автомобилната индустрия. Част от тях са глобални индустриални лидери: Wartsila, ABB, Bombardier, Getinge, GE, Alstom, VOLVO, Alfa Laval, SCANIA, Tetra Pak, Sidel.
В нашият свят качество, ефективност и прецизност на доставките вървят ръка за ръка.

Визия, бизнес концепция, основни ценности и цели за 2023 г. на „АК Електрик“ АД

Визия
Ценности
Концепция
Цели

Визия

Нашата визия е да бъдем постоянно растящ и естествен партньор на глобални индустриални клиенти с високи изисквания.

Ценности

- Фокус върху клиентите - Клиентите винаги са на първо място
- Бизнес за предприемаче – Ние сме предприемаческа компания
- Ценова ефективност - Използваме най-рентабилния начин, за да изпълним изискванията на нашите клиенти
- Простота – Всичко, което правим, добавя стойност за нашите клиенти
- Смелост и уважение - Ние се отнасяме към другите така, както искаме да се отнасят към нас

Бизнес концепция

Ние проектираме и произвеждаме електрически табла и сложни метални компоненти за индустриални клиенти с високи изисквания. Нашият ангажимент за тотално качество превръща клиентите ни в дългосрочни партньори.

Цели

Качество към клиентите: 100%
Доставка навреме: 98 %
Печалба: 10 %

В условията на силно динамична пазарна среда, ние залагаме на постоянно обучение и квалификация на нашите служители, за да сме в унисон с добрите производствени практики. Като социално отговорна фирма, работим заедно с местните училища за развитието на професионалните умения на учениците. За да имаме този екип, ние сме сме честни, открити, бдителни, притежаваме кураж, осигуряваме обратна връзка и приветстваме противоположното мнение.

1961

основаване на Електрик, Радомир

1961 – 2003

Възход и борба за оцеляване в новите пазарни условия

2003

Установяване на контакт с AQ Group, Швеция и стартиране на процес за съвместна работа

2004

АК Електрик АД става част от голямото семейство на AQ Group, Швеция

2004 – 2014

Инвестиции в хора и в производствени площи

2014 – 2023

Инвестиции в нови технологии и модерни машини. Обучение и развитие на хората.