Присъедини се към отбора

Стани част от екипа на АК Електрик

Дата на основаване

Човека на работа

кв.м. работни площи

града в България

7

Защо да избереш АК Електрик?

 • Ние сме надеждни
 • Ние сме стабилни
 • Ние сме честни
 • Ние сме ефективни
 • Ние сме семейство

За нас

„АК Електрик“ АД, Радомир е част от глобалната шведска компания AQ Group AB. Ние сме един от лидерите в проектирането и производството на електрически табла и сложни метални компоненти за индустриални клиенти с високи изисквания.

Локации

Производствените ни мощности са разположени на площ от 50 000 кв.м. в локации Радомир, Перник и Кюстендил и в компанията работят над 1100 работници и служители.

Бизнес концепция

Ние проектираме и произвеждаме електрически табла и сложни метални компоненти за индустриални клиенти с високи изисквания. Нашият ангажимент за тотално качество превръща клиентите ни в дългосрочни партньори.

Ваучери в размер на 200 лева месечно

Работа без нощни смени

Допълнително здравно застраховане

Ежемесечни бонуси за постигнати резултати

Допълнителни социални придобивки

Служебен транспорт / покривaне на разходи

Център за професионално обучение „Академия Електрик“

Център за професионално обучение „Академия Електрик“ към „АК Електрик” АД е лицензиран със Заповед на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) от 11.05.2022 г., с номер на лицензия 202212592.

Завършили курсисти

 • Обучение в квалификационни курсове за получаване на степен на професионална квалификация по 16 специалности от 9 професии
 • Oбучение по част от професията, както и обучение за актуализиране и надграждане на професионалната квалификация;
 • Обучение за лица над 16 годишна възраст
 • Обучение от висококвалифицирани преподаватели и експерти от практиката;
 • Дневна форма на обучение, целогодишно достъпни и съобразени с индивидуалните потребности на обучаемите;
 • Обучение по задание за фирми и институции, съобразени с изискванията на работната среда и потребностите на заявителите;
 • Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформалното обучение или самостоятелно учене;
 • Професионално и кариерно консултиране.
 • Възможност за работа на трудов договор в АК Електрик АД, след успешно завършен курс за професионално обучение

След обучението

След приключване на обучението курсистите получават национално и международно признати документи:

– свидетелство за професионална квалификация по професия
– свидетелство за правоспособност по заваряване
– удостоверение за професионално обучение по част от професия

ВСИЧКИ ЛИЦЕНЗИРАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

 

Професия „Оперативен счетоводител“, Код 344030

- Специалност Оперативно счетоводство, Код 3440301, трета степен на професионална квалификация

Професия „Машинен техник“, Код 521010

- Специалност Машини и системи с ЦПУ, Код 5210105, трета степен на професионална квалификация
- Специалност Машини и съоражения за заваряване, Код 5210113, трета степен на професионална квалификация
- Специалност Технология на машиностроенето, Код 5210117, трета степен на професионална квалификиция

Професия „Машинен оператор“, Код 521030

- Специалност Металорежещи машини, Код 5220301, втора степен на професионална квалификация
- Специалност Машини и съоражения по заваряване, Код 5210303, втора степен на професионална квалификация

Професия „Заварчик“, Код 521090

- Специалност Заваряване, Код 5210901, първа степен на професионална квалификация
Професия „Стругар“, Код 521100
- Специалност Стругарство, Код 5211001, първа степен на професионална квалификация

Професия „Електромонтьор“, Код 522020

- Специалност Електрически машини и апарати, Код 5220201, втора степен на професионална квалификация
- Специалност Електрообзавеждане на производството, Код 5220204, втора степен на професионална квалификация

Професия „Техник на енерийни съоражения и инсталации“, Код 522030

- Специалност Възобновяеми енергийни източници, Код 5220308, трета степен на професионална квалификация
- Специалност Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, Код 5220309, трета степен на професионална квалификация

Професия „Монтьор на енергийни съоражения и инсталации“, Код 522040

- Специалност Възобновяеми енергийни източниц, Код 5220408, втора степен на професионална квалификация
- Специалност Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, Код 5220409, втора степен на професионална квалификация

Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника“ Код 525060,

- Специалност Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства, Код 5250601, втора степен на професионална квалификация
- Специалност Подемно-транспортна техника с електрозадвижване, Код 5250602, втора степен на професионална квалификация

"Любимото ми нещо в АК Електрик е разнообразната работа."

Алекси, стажант по дуална форма на обучение

"В АК. Електрик най-много ми харесва сигурността."

Цветелина, ел. монтьор

"Харесва ми страхотния колектив и това, че си помагаме."

Борислав, електрокарист

Новини

„АК Електрик“ АД и Стопанския факултет към  Техническия университет подписаха меморандум за сътрудничество

На 15 май в Технически университет - София проведохме тристранна среща между АК Електрик АД, Стопанския факултет и четири средни училища от област Перник. В срещата участваха инж. Емил Николов, изпълнителен директор на АК Електрик АД, Филип Витанов, мениджър човешки...

Една по-зелена България

Във връзка с наближаващия празник Връбница, както и с цел обогатяване на горския фонд на територията на община Радомир, на 31 март 2023 г., служители на „АК Електрик“ АД извършиха залесяване в общинския парк. Инициативата по засаждането на 45 фиданки беше осъществена...

Контакти

+359 777 82202

Адрес

България, гр. Радомир бул. Райко Даскалов №68

Телефон

+359 879 536 937; +359 879 968 770