Една по-зелена България

Една по-зелена България

Във връзка с наближаващия празник Връбница, както и с цел обогатяване на горския фонд на територията на община Радомир, на 31 март 2023 г., служители на „АК Електрик“ АД извършиха залесяване в общинския парк. Инициативата по засаждането на 45 фиданки беше осъществена...