Проектиране на електрически табла

Механично сглобаване

Електро сглобяване

Производство на гумени уплътнения

Рязане и маркиране на кабели

Обработка на шини

Гравиране на метални и пластмасови табели