Катодно електрофорезно боядисване (катафореза - KTL)

Катафореза е процес, при който боята се прилага по електрофорезичен метод, при което боядисващият се продукт става катод в анолит с постоянен ток (воден разтвор на епоксидна боя) и по този начин привлича цветните катиони. Катафорезата представлява една от най-прогресивните производствени технологии за нанасяне на основни бои с висока степен на антикорозионна защита на металите. Методът на катафоретично боядисване се счита за една от най-модерните технологии за повърхностни обработки на метални изделия. Понастоящем катафорезата няма съпоставима конкуренция в поредица от производствени площи. Най-голям принос за развитието на технологията за катафореза има автомобилната индустрия, където антикорозионната устойчивост на каросерията и другите компоненти е в центъра на интереса на всички производители. Високото качество на повърхностната обработка, заедно с икономическите и екологичните предимства, предопределиха тази технология да се използва и в други области на индустрията на машиностроенето и потребителските стоки.