Производство и доставка на свободни и резервни части

Доставка на крайния клиент на резервни масти, извършване на ремонти на място и сервизиране след инсталиране на машините в производствената линия.