Извършване на електромонтажни дейности по електрически табла. Голямо разнообразие от процеси и инструментална екипировка, която може да задоволи нуждите и на най-взискателните клиенти. Фирмата изпълнява серийно производство на електрически табла за влакова, хранителна и корабна индустрии.