I. Проверка спрямо 3D модел или чертеж на метални и пластмасови детайли

Измерване с прецизни 3D измервателни машини
1.1. Faro Arm – за детайли с габарити до 1500мм;
1.2. AICON Move Inspect XR8 – за детайли с габарити до 8000мм

Цифрови шублери и ъгломери

Нашите клиенти са в следни индустрии: Автомобилостроене, Железопътен транспорт, Медицинска техника, Хранително-вкусова промишленост, Ниско и средно-волтова апаратура
II. Изпитване на заварени съединения съгласно ISO EN 5817:
Визуален контрол на заварени съединения, извършван от екип
– Четирима инженери включително двама международни инженери по заваряване;
– Четирима инспектори, обучени от сертифициран обучителен център, с над 20 години опит помежду си;
Възможност за извършване на разрушителни изпитвания и контрол с проникващи течности

III. Сортиране на части
Визуален контрол на несъвършенства, включително
– Пукнатини;
– Несъвършенства по покрития;
– Отчупвания;
– Липсващи части;
– Драскотини;