Автоматична линия за електро-статично боядисване.
Максимални габарити на детайлите: L=3000, H=1500, W= 800мм.
Предварителна подготовка с химия на Chemetall GmbH.