Производство на опаковъчни машини, машини за безалкохолни напитки и приспособления към тях, за клиенти в индустрия „Храни и лекарства“ и в общата индустрия.

Продуктите, се разработват и усъвършенстват в тясно сътрудничество с клиентите, за да се постигнат решения, които са икономически ефективни и технически оптимизирани.