Разкрой на листов материал с ширина до 2500 мм. Черни стомани до 4мм дебелина, неръждаема ламарина до 2мм.