Ръчно пилене на черни и цветни метали
Лентова машината за цветни метали L=250, H=1100
Дебъринг за черни метали d=200, H=1200
Дебъринг за цветни метали d=200, H=1200
Дебърнинг за цветни метали d=50, H=1000