Техник, електрически машини и апарати
Отговорности:
* Ще осъществявате качествен контрол и тестване на готови електрически табла; * Ще работите с техническа документация – електрически схеми и чертежи; * Ще осъществявате тест изпитания.
Изисквания:
* Средно техническо образование в областта на електротехниката, електрониката или автоматиката; * Английски език на работно ниво – писмено и говоримо. * Отлични технически познания и практически опит в работата с техническа документация. * Добри умения за работа в екип.
Нашето предложение:
* Предизвикателна работа в приятна и достойна работна среда. * Мотивиращо възнаграждение. * Ежемесечни ваучери за храна * Осигурен служебен транспорт от град Перник. * Заплащане на 100 % от разходите за гориво при ползване на личен автомобил и пътуване от друго населено място извън Радомир. * Възможност за професионално и кариерно развитие.

Ако решите, че Вие сте подходящият кандидат, изпратете ни професионалната си автобиография.