Оператор на лазер

Оператор на лазер

„АК Електрик“ АД е дъщерно дружество на AQ GROUP AB (Швеция), който е световен производител на компоненти и системи за индустриални клиенти с високи изисквания. Опита и знанията, които придобихме от работата си в AQ GROUP AB, ни даде увереността да проектираме и...
Електрозаварчик Процес 135

Електрозаварчик Процес 135

Във връзка с развитието на нашият производствен екип за заваряване, търсим отговорен и квалифициран „Електрозаварчик“ (заваряване на черна...