Мотокарист
Във връзка с развитието на нашият производствен екип за заваряване,
търсим отговорен и квалифициран „Електрозаварчик“ (заваряване на черна стомана).
Отговорности
*Заварява детайли със сложна конфикурация от стомана.
*Разчита техническа документация с прости и сложни детайли и възли.
*Прави проверка на готовото изделие по техническата документация.
*Следи цялостния производствен процес и извършва визуален контрол.
Изисквания
*Свидетелство за правоспособност по заваряване – ЗАВАРЪЧЕН ПРОЦЕС 135.
*Опит като електрозаварчик поне 2 г.
Нашето предложение:
*Предизвикателна работа в приятна и достойна работна среда.
*Изключително мотивиращо възнаграждение и ежемесечни бонуси.
*Ваучери за храна 80 лева. Допълнително здравно застраховане.
*Поемане на разходи за транспорт или релокиране в град Радомир.

Ако решите, че Вие сте подходящият кандидат, изпратете ни професионалната си автобиография.