Бластиране

Предварителната обработка на детайлите е един от най-важните етапи за гарантиране на качествена антикорозионна защита. Бластирането е процес, при който с помощта на абразив под налягане се отстраняват окалина, ръжда, стари покрития. Едновременно с това се постига микронаграпяване на металната повърхност-важно условие за добрата адхезия. Процеса е приложим за детайли с дебелина над 3 мм. В АК Електрик АД разполагаме с 3 отделни камери за бластиране: – за черни метали с размери 4м х 3м , използвания абразив са стоманени дробинки -за неръждаема стомана и алуминий – със същия размер и абразив -стъклени перли. -автоматична – за детайли с височина до 1,60м и ширина до 1,20 м.