Младши Инжинер

Младши Инжинер

Junior Engineer Candidate *The successfully appointed Junior Engineer will have the following skills and abilities *Great desire to work, curiosity and desire for professional development as a process engineer or a product manager. *Have the ability to work within a...
Електрозаварчик Процес 135

Електрозаварчик Процес 135

Мотокарист Във връзка с развитието на нашият производствен екип за заваряване, търсим отговорен и квалифициран „Електрозаварчик“ (заваряване на черна стомана). Отговорности *Заварява детайли със сложна конфикурация от стомана. *Разчита техническа документация с прости...
Мотокарист

Мотокарист

Мотокарист „АК Електрик“ АД е дъщерно дружество на AQ GROUP AB (Швеция), който е световен производител на компоненти и системи за индустриални клиенти с високи изисквания. Опита и знанията, които придобихме от работата си в AQ GROUP AB, ни даде увереността да...
Електромонтьор асемблиране на ел. табла

Електромонтьор асемблиране на ел. табла

Електромонтьор асемблиране на ел. табла „АК Електрик“ АД е дъщерно дружество на AQ GROUP AB (Швеция), който е световен производител на компоненти и системи за индустриални клиенти с високи изисквания. Опита и знанията, които придобихме от работата си в AQ GROUP AB, ни...
Бояджия мокро боядисване

Бояджия мокро боядисване

Оператор на машина (лазер) „АК Електрик“ АД е дъщерно дружество на AQ GROUP AB (Швеция), който е световен производител на компоненти и системи за индустриални клиенти с високи изисквания. Опита и знанията, които придобихме от работата си в AQ GROUP AB, ни даде...