Техник, електрически машини и апарати

Техник, електрически машини и апарати

Техник, електрически машини и апарати Отговорности: * Ще осъществявате качествен контрол и тестване на готови електрически табла; * Ще работите с техническа документация – електрически схеми и чертежи; * Ще осъществявате тест изпитания. Изисквания: * Средно техническо...
Мениджър проекти

Мениджър проекти

PROJECT MANAGER Responsibilities: • Clarify project objectives with customers • Plan, coordinate and track project realization from specification (RFQ) to mass production • Identify risks related to projects • Define project tasks and resource requirements • Lead the...
Младши или Старши Дизайн Инжинер

Младши или Старши Дизайн Инжинер

Junior or Experienced Design Engineer In connection with the development of our design engineering team, we are seeking a Design Engineer, who will contribute to our company’s success. Отговорности * Планирате, организирате и контролирате дейностите по...
Бояджия мокро боядисване

Бояджия мокро боядисване

Оператор на машина (лазер) „АК Електрик“ АД е дъщерно дружество на AQ GROUP AB (Швеция), който е световен производител на компоненти и системи за индустриални клиенти с високи изисквания. Опита и знанията, които придобихме от работата си в AQ GROUP AB, ни даде...
Оператор на машина (лазер)

Оператор на машина (лазер)

Оператор на машина (лазер) „АК Електрик“ АД е дъщерно дружество на AQ GROUP AB (Швеция), който е световен производител на компоненти и системи за индустриални клиенти с високи изисквания. Опита и знанията, които придобихме от работата си в AQ GROUP AB, ни даде...